Levensloop Kortrijk

Dit jaar nemen we als vriendenkring, samen met Eandis, deel aan Levensloop.


Wil je meer informatie klik dan hier op Levensloop.


Voor de collega's, familie, eventueel vrienden en kennissen hebben we een team dat deelneemt aan Levensloop: De Energieke Bewegers (Eandis).


Energie is natuurlijk de verwijzing naar ons bedrijf en bewegers omdat Levensloop niet alleen voor lopers is, ook wandelaars mogen zeker deelnemen, zolang we maar 24 uur 'bewegen'. En zoals gekend van bewegen krijgt men heel wat Energie. 


Hoe verloopt Levensloop:

De leden van het team lossen elkaar gedurende 24 uur af door te wandelen of te lopen.


Maar ook mensen om je aan te moedigen zijn zeker welkom. Je toont je hiermee solidair met iedereen die ooit getroffen is door kanker in jouw gemeenschap, de Vechters. Kanker slaapt nooit, daarom willen we op Levensloop onze solidariteit met de Vechters tonen door 24u in beweging te zijn. Levensloop is wel geen competitie, het voornaamste is dat je plezier beleeft aan de uitdaging en actief meewerkt aan het werven van fondsen, één van de doelstellingen van het evenement.


Er zijn ook enkele speciale momenten tussen 22 september 15.00 uur en zondag 23 september 15.00 uur:


Zaterdag om 15.00 uur: openingsceremonie

De “Vechters”, mensen die kanker overwonnen hebben of momenteel nog behandeld worden, zijn de eregasten van Levensloop. Het evenement zet hen in de bloemetjes en viert hun moed. Aangemoedigd door hun familie, hun vrienden en alle deelnemende teams lopen zij een ereronde en openen zij feestelijk Levensloop.

Zaterdag om 21.00 uur: kaarsenceremonie:

Een tweede, indrukwekkend sleutelmoment tijdens het evenement is de kaarsenceremonie.

Deze ceremonie heeft een drievoudige symbolische bedoeling:

- mensen herdenken die overleden zijn aan de gevolgen van kanker;

- mensen die momenteel tegen de ziekte vechten, ondersteunen;

- mensen vieren die de ziekte overwonnen hebben.

Iedereen kan een kaars met papieren kaarsenzakje reserveren waarop je een naam, een wens, een boodschap kan schrijven of een tekening kan maken.

Zondag om 14.30 uur: slotceremonie

De slotceremonie zet de mensen in de bloemetjes die Levensloop mee mogelijk hebben gemaakt. Iedereen loopt samen de laatste ereronde. Een feestelijke afsluiter.

Tijdens dit moment wordt de opbrengst bekend gemaakt en iedereen bedankt. Het geld dat is ingezameld met Levensloop gaat integraal naar de werken van Stichting tegen Kanker.


Het is uiteraard de bedoeling dat we slagen in het opzet om ook ons team 24 uur in beweging te krijgen.

Het aantal deelnemers is daarom heel belangrijk.

Belangrijk om de inspanning beter te verdelen, maar ook brengt dit ook meer centjes op, en uiteindelijk is dit het doel van de ganse actie: centen verzameling voor het kankeronderzoek.


Op donderdag 17 mei, van 7.00 tot 8.30 uur, voorzien we in het Kennedypark een Levensloop ontbijt: naast een lekker maal brengen we ook wat meer info over de actie.

Deelname kost € 8,00 per persoon en de opbrengst storten we met alle plezier door naar Levensloop. Inschrijven kan tot 13 mei via mail naar levensloop@leieschelde.be.


Je kan vanaf nu inschrijven om deel te nemen aan Levesnloop.

Of via de vriendenkring (wij doen dan het nodige om uw inschrijving verder af te werken), of rechtstreeks via de site van Levensloop Kortrijk (vergeet u dan wel niet te linken aan het team De Energieke Bewegers (Eandis))

Indien je rechtstreeks inschrijft, gelieve dan ook een mail te sturen naar levensloop@leieschelde.be.


Als deelnemer betaal je € 10,00.

Eandis en de vriendenkring zetten daar nog een bedrag tegenover, zodat we een veelvoud van de inschrijvingen kunnen schenken aan het goede doel.


We weten ook (bij benadering) graag hoe lang en wanneer je kan 'Energiek Bewegen'.

Mag ook doorgemaild worden naar levensloop@leieschelde.be.


Alvast bedankt voor de steun en de deelname.

Kortrijk,

- Omgeving K-tower

Deelnameprijs:


€ 10,00 voor iedereen


Betalen via overschrijving op: vriendenkring leie/schelde

pa Lommergoed, Gullegem

BE29 7380 1635 8464

KREDBEBB

Graag in mededeling:

Deelname Levensloop Kortrijk


Of rechtstreeks via site van Levensloop