Lidgeld

Lidgeld

Vanaf 2020 vragen we geen lidgeld meer aan de collega's in aktieve dienst. Voor de gepensioneerde collega's blijft het lidgeld ongewijzigd op € 25,00.

Aan de collega's in aktieve dienst vragen we wel om zich te registreren als lid van onze vriendenkring in SuccesFactors.
Door jullie registratie krijgt onze afdeling een patronale bijdrage. Met deze centen kunnen we een mooi jaarprogramma uitwerken en jullie laten deelnemen mits een beperkte tussenkomst per activiteit. Op 30 maart hebben reeds 296 collega's laten weten dat ze lid willen zijn van de afdeling Leie-Schelde: waarvoor dank.


We zijn wel de vriendenkring Fluvius afdeling Leie/Schelde, maar we zijn meer dan het infragebied Leie/Schelde. 
Iedere werknemer of gepensioneerde medewerker van Fluvius kan lid worden van onze afdeling. Collega's die te werk gesteld zijn in een ander infragebied, medewerkers van de centrale diensten (IT, DOC, BIS,....), zijn zeker welkom in onze vriendenkringfamilie.


Indien gewenst mag men gerust lid worden van twee of meer afdelingen (voor info over de andere afdelingen, blader gerust eens door de sites van de collega's, de links kan je hier terugvinden links. Je kan echter maar één afdeling inbrengen in SuccesFactors.

Hoe kan je nu lid worden:

Aktieve collega's:

   registratie in Succesfactors

Gepensioneerden: (Stuur een mail met uw gegevens naar lid@leieschelde.be)

   € 25.00 storten op de vriendenkring rekening (met de bedrag ben je lid van onze afdeling voor 2020 & 2021)

   Vriendenkring Leie/Schelde

   BE29 7380 1635 8464KREDBEBB