Warmathon

Woensdag 18 december
van 12.00 tot 20.00 uur

Wij starten in groep tussen 16.30 uur & 17.00 uur.

Sportcomplex Lange Munte  
Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
.

Dit jaar voor de eerste maal ook een Warmathon in Kortrijk.

Op woensdag 18 december kan men een aantal rondjes, voor een goed doel, lopen in het centrum van Kortrijk.  We zouden liefst in groep, toch zeker starten, voorstel is om dit te doen tussen 16.30 uur en 17.00 uur (correct tijdstip en locatie wordt later doorgestuurd naar de deelnemers)


Daar Fluvius gekozen heeft om de Voedselbanken als goed doel te nemen, zou het aangenaam zijn mocht iedereen die inschrijft ook 'De Belgische Federatie van Voedselbanken' nemen als goed doel. De inschrijving (€ 15,00) komt dan wel niet bij ons totaal bedrag, maar komt dan uiteindelijk toch bij het goede doel die we verkiezen.

Inschrijven en betalen, voor 1 december, kan via de vriendenkring, wij handelen dan uw inschrijving af. Groepsinschrijvingen moeten binnen zijn tegen 2 december, dus vergeet zeker niet tijdig in te schrijven. 
Kies je liever voor een ander goed doel, dat kan maar gelieve dit dan zeker mee te geven met uw inschrijving.


We proberen natuurlijk om als Fluvius naar buiten te komen tijdens oa de Warmathon.

Om die reden proberen we als groep deel te nemen, en samen te starten.
Voorstel is om af te spreken langs het parcours (later krijgen de ingeschrevenen meer concrete info) tussen 16.30 uur en 17.00 uur.


Door de organisatie worden de inschrijvingen vroegtijdig afgesloten.
Vanaf maandag 25 november kan men niet meer inschrijven.
Sorry
Deelnameprijs:


€ 15,00 

Pas op betaling op rekening
BE77 7755 8437 8642
Vriendenkring Fluvius 

In mededeling naam + aantal deelnemers (ook de namen van de verschillende deelnemers)

Inschrijven tem 25 november 2019