Alain Remue

'ACHTER DE SCHERMEN VAN DE CEL VERMISTE PERSONEN'


Als je hem op TV ziet verschijnen, betekent dit dat we geconfronteerd zullen worden met een hoop ellende.Want Alain REMUE geeft al meer dan 20 jaar een gezicht en een stem aan het werk van de Cel Vermiste Personen , die als steunpunt van de Federale Politie ingeschakeld wordt bij onrustwekkende verdwijningen en identificatie van niet-geïdentificeerde personen.

Gemiddeld komen er elke dag 2 à 3 nieuwe dossiers bij, variërend van een jongere die uit liefdesverdriet of een slecht examen even “onderduikt”, een veertiger die op de lappen gaat met een nieuwe vriendin, een Alzheimerpatiënt op de dool, een zelfdoding of een verdronken kind. Als er kinderen vermist zijn, neemt Alain REMUE zelf de leiding van het onderzoek steeds op zich. “Als er iets is, wat je in je leven niet wil zijn, dan is het wel ouder van een vermist kind” is hierbij zijn uitgangspunt. De voortdurende confrontatie met al deze ellende doet wat met een mens. Dat ondervond ook Alain REMUE zelf, die bij de speurtocht naar twee verdronken meisjes een duiker verloor met wie hij jaren lang had samengewerkt en aan de lijve een posttraumatische stress-periode meemaakte.

De dienst werd  in september 1995, na de twee dubbele verdwijningen (Julie en Melissa en An en Eefje), in het Dutroux-tijdperk op vraag van de minister van Justitie opgericht onder leiding van de toen nog jonge rijkswacht-luitenant Alain REMUE.

De film en televisieserie “Vermist” baseerden zich op de Cel Vermiste Personen, maar was niet geheel waarheidsgetrouw.

Aan de hand van praktische voorbeelden uit vroegere dossiers laat Alain REMUE het publiek kennis maken met hoe een onderzoek echt wordt opgestart. Hoe zo een onderzoek verloopt. Met welke middelen het team zijn werk doet. Wat is het vervolg van zo een onderzoek ?

Tevens krijgt U enkele tips over hoe te handelen als U zelf met een verdwijning zou worden geconfronteerd.


Deelname:


Alain Remue vraagt geen ‘commissie’ voor zijn voordracht. Het enige dat hij wenst is een vrijwillige bijdrage voor zijn dienst. Van uit de vriendenkring voorzien we een bedrag, wens je zelf nog iets bij te dragen, dan mag dat zeker. Mag de avond zelf afgegeven worden, of op voorhand gestort worden op de vriendenkring rekening. Gelieve wel te vermelden dat het om de bijdrage gaat voor de deinst Cel Vermiste Personen.

Iedereen is welkom, ook de familie, vrienden, kennissen. In het auditorium zijn er 200 zitplaatsen. We willen dit toch graag goed gevuld zien.


Gelieve wel te laten weten of je komt en met hoeveel personen via mail naar alainremue@leieschelde.be


Locatie:

Dinsdag 21 november, start om 19.00 uur

Pres. Kennedypark 12, Kortrijk

De vriendenkring is altijd te contacteren via mail naar info@leieschelde.be

 

of

via reactie op onze facebookpagina.

Laat gerust iets na, deel uw foto's, ....

De activiteiten van de vriendenkring zijn voorbehouden voor het personeel van Fluvius (aktieven en gepensioneerden) en de gezinsleden.

De vriendenkring heeft ook een besloten groep op facebook (enkel Fluvius collega's krijgen toegang).


Klik op het logo van Facebook

Ben je nog geen lid van de groep, vraag gerust uw lidmaatschap aan.