2015 Fotowedstrijd

Programma 2015

Alle betalingen enkel op vriendenkringrekening 

BE 29 7380 1635 8464  KREDBEBB

Vriendenkring Leie/Schelde, Lommergoed, Gullegem

(We controleren alle betalingen voor de aanvang van iedere activiteit.)

Inschrijvingen pas geldig na: insturen van inschrijving (via mail of post) en betaling.

Gelieve zeker altijd ook uw inschrijving direct op te sturen en niet enkel te betalen!!

Tot 30 september 2015

Fotowedstrijd

Wie kan deelnemen:

- De 'wedstrijd' is enkel toegankelijk voor leden van de vriendenkring Eandis 'Leie/Schelde' en werknemer Eandis;

- De ingezonden foto’s moeten genomen zijn door de deelnemer zelf. Iedere deelnemer verklaart dus dat hij eigenaar en fotograaf is van zijn inzendingen.


Thema: Eandis in mens en gemeente;

     - Collega aan het werk

     - Eandis in het straatbeeld


Techniek:

- Alle digitale technieken zijn toegelaten;


Aantal:

- Er kunnen max. 5 foto's per persoon deelnemen


Formaat:

- De beelden moeten zonder uitzondering allen aangeleverd worden in .jpg (.jpeg);

- Richtwaarde van het formaat: 3000 X 2000 pixels;

- Alle foto's moeten afgeleverd worden op een CD-Rom.

 

Identificatie van de inzendingen:

Om de anonimiteit van iedere foto te beschermen tot na de jurering worden volgende afspraken gemaakt:

- De identificatiecode bestaat uit 4 willekeurig gekozen letters en 4 willekeurig gekozen cijfers. (ABCD-1234);

- Deze codes moeten met onuitwisbare stift op de CD-R worden overgenomen;

- De lettercombinatie mag de identificatie van de deelnemer niet toelaten (geen initialen - USERID mag eveneens niet want is herkenbaar);

- Alle inzendingen per deelnemer moeten deels dezelfde identificatie hebben werken. (bv Foto 1 BVKB-8356 foto 2 BVKB-8357 foto 3 BVKB-8358) ;

- Dus de lettercombinatie blijft altijd gelijk, de nummercombinatie moet iedere foto anders zijn;

- Deze identificatiecode(s) moeten overgenomen worden op het inschrijvingsformulier;

- Op het inschrijvingsformulier staan naast de codes ook de titel van de foto, waar foto getrokken, gebruikt toestel, uw naam en adres.;

- Geen andere identificatie dan deze voorafgaand vermeld mag gebruikt worden;

- Indien gegevens op CD-R of op de foto's staan die identificatie van deelnemer mogelijk maakt voor de jury worden deze uit de wedstrijd gehaald .


Periode:

- Alle inzendingen moeten uiterlijk op 30 maart in het bezit zijn van de Vriendenkring;

- De CD-R en inschrijfformulier elk onder aparte en gesloten omslag opsturen naar of afgeven:  Fotowedstrijd  Leie/Schelde, Pres. Kennedypark 12 C 201, 8500 Kortrijk

- De CD-roms worden niet teruggezonden;

- Controleer goed de 'leesbaarheid' van de CD-roms;

- Deze worden pas geopend na 30 maart, een nieuw exemplaar kan niet meer bezorgd worden;

- De vriendenkring is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van de digitale beelden

 

Jurering:

- De juryleden worden aangeduid door het bestuur van de vriendenkring en directie van Eandis;

- Digitale beelden die niet beantwoorden aan het thema, of aan de opgelegde voorwaarden, worden uitgesloten;

- Juryleden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd;

- De uitslag van de jurering is niet voor enige betwisting vatbaar.


Mededeling van de uitslag en de prijsuitreiking:

- Pas na de jurering worden de deelnemingsformulieren geopend en de namen van de auteurs bekend gemaakt.


Prijzen:

- Enkele foto's worden op groot formaat uitgeprint en zullen als decoratie gebruikt worden in het Kennedypark.

- De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van de perso(o)n(en) die eventueel op de digitale beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid daarvoor ligt bij de auteur.

- De werken die niet worden afgedrukt worden tijdens de tentoonstelling digitaal getoond


Eigendom beelden:

- De vriendenkring Leie/Schelde en Eandis krijgen het recht om de beelden, van alle inzendingen, te gebruiken in publicaties of voor tentoonstellingen: binnen Eandis, in het kader van een Eandis organisatie of van de Vriendenkring


Veel succes met de zoektocht naar het ideale beeld!

2005 Bezoek Hoorens Printing
2005 Bezoek Hoorens Printing